Agenda

Nieuwsbrief 16 augustus

Lees de laatste nieuwsbrief! WILSTER Nieuws; 16 augustus

Lipdub OBS De Wilster

Alle leerlingen maakten een lipdub op het nummer 'een mooie dag' van Jayh: Klik hier!

Kalender

<< Aug 2015 >>
mdwdvzz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

logo_de_wilsterOBS De Wilster
OBS De Wilster is een school waar leerlingen leren lezen, rekenen, schrijven. Waar aandacht is geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Ook besteden we aandacht op het creatieve vlak en lichamelijke opvoeding.
Daarnaast is er ruime aandacht voor het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid, vergroten van het zelfvertrouwen, het leren te leren door zelfkennis en positief gedrag, zelfreflectie op hun eigen gedrag. Een school waar een ieder aan zichzelf werkt, samen met anderen. Om zo een goede basis te leggen voor het deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.

Sociale vaardigheden
Gedurende de basisschoolperiode breiden de sociale vaardigheden van leerlingen zich geleidelijk uit en vindt er een verfijning plaats. Samenwerken geeft leerlingen de kans sociale vaardigheden, zoals luisteren naar elkaar, elkaar niet onderbreken, je houden aan afspraken, anderen een compliment geven en opkomen voor jezelf, te oefenen. Leerlingen leren rekening met elkaar houden, leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander, het werk en materialen. Er ontstaat meer begrip, respect en zorg voor anderen, ook voor anderen die ‘anders’ zijn. Er ontstaat een sfeer van werken doe je voor jezelf, eventueel met anderen. Daarbinnen ben je verantwoordelijk voor je eigen gedrag, je gedrag naar anderen en het werk dat je levert.

Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen moeten respect op kunnen (leren) brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten, we werken vooral aan het voorkomen ervan.
 

facebook-logo